łódzkie - Z językiem angielskim w świat

Szkolenia językowe w województwie łódzkim

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w realizowanym przez nas projekcie pn. "Z językiem angielskim w świat".

Przedmiotem projektu są kursy języka angielskiego:

  • w wymiarze 240 godzin lekcyjnych, w tym 120 godzin na poziomie A1 i 120 godzin na poziomie A2
  • każdy uczestnik otrzymuje podręcznik i ćwiczenia do zajęć na poziomie A i na poziomie A2
  • dla 240 osób
  • prowadzone w 12-osobowych grupach
  • zakończone egzaminem TOEiC Bridge
  • kurs jest bezpłatny dla wszystkich uczestników

Projekt skierowany jest do osób:

  • dorosłych, w wieku 18 i więcej lat
  • z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym
  • zamieszkałych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego

Wartość projektu: 906 396,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 770 436,60 zł

Celem głównym Projektu jest podniesienie o jeden poziom znajomości języka angielskiego wśród kobiet i mężczyzn, zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa łódzkiego oraz uzyskanie przez te osoby międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Planowanym efektem projektu jest nabycie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie A w skali ESOKJ potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu przez minimum 90% uczestników projektu.


Dokumenty do pobrania

Zapytania ofertowe


Harmonogramy