łódzkie - Akademia kluczowych kompetencji językowych...

Szkolenia językowe w województwie łódzkim

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w realizowanym przez nas projekcie pn. "Akademia kluczowych kompetencji językowych mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego".

Przedmiotem projektu są kursy języka angielskiego:

  • w wymiarze 240 godzin lekcyjnych, w tym 120 godzin na poziomie A1 i 120 godzin na poziomie A2
  • każdy uczestnik otrzymuje podręcznik i ćwiczenia do zajęć na poziomie A1 i na poziomie A2
  • dla 240 osób
  • prowadzone w 12-osobowych grupach
  • zakończone egzaminem TOEiC Bridge
  • kurs jest bezpłatny dla wszystkich uczestników

Projekt skierowany jest do osób:

  • dorosłych, w wieku 18 i więcej lat
  • z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym
  • zamieszkałych, uczących się lub pracujących na obszarach wiejskich województwa łódzkiego

Biuro projektu:
ul. Julianowska 7a
91-473 Łódź


Dokumenty do pobrania


Zapytania ofertowe


Harmonogramy