łódzkie - Pracuj z językiem angielskim.

Szkolenia językowe w województwie łódzkim

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w realizowanym przez nas projekcie pn. "Pracuj z językiem angielskim".

Przedmiotem projektu są kursy języka angielskiego:

  • w wymiarze 240 godzin lekcyjnych, w tym 120 godzin na poziomie A1 i 120 godzin na poziomie A2
  • każdy uczestnik otrzymuje podręcznik i ćwiczenia do zajęć na poziomie A i na poziomie A2
  • dla 240 osób
  • prowadzone w 12-osobowych grupach
  • zakończone egzaminem TELC
  • kurs jest bezpłatny dla wszystkich uczestników

Projekt skierowany jest do osób:

  • dorosłych, w wieku 18 i więcej lat
  • z wykształceniem co najwyżej średnim
  • zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego
  • szczególnie zapraszamy osoby w wieku 50+

Dokumenty do pobrania

Zapytania ofertowe


Harmonogramy