wielkopolskie

Kursy języka angielskiego w wielkopolsce

Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym, w ramach którego realizujemy kursy językowe z języka angielskiego w województwie wielkopolskim.

W ramach kursu oferujemy:

  • 120 godzin zajęć stacjonarnych
  • komplet podręczników
  • dostęp do platformy e-learningowej
  • egzamin TOEiC na zakończenie kursu

Projekt skierowany jest do:

  • osób dorosłych w wieku powyżej 25 roku życia
  • osób pracujących i bezrobotnych z wykształceniem co najwyżej średnim
  • będących mieszkańcami województwa wielkopolskiego